Varhaiskasvatuksen opettaja

Organisaatio

Mikkelin kaupunki, Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue, Varhaiskasvatus

Sijainti

Mikkeli

Hakuaika päättyy

04.11.2019 15:00

Työn luonne

Vakinainen

Työn kuvaus

Mikkelin kaupungin varhaiskasvatuksessa on haettavana varhaiskasvatuksen opettajan vakinainen työsopimussuhteinen tehtävä Kalevankankaan päiväkodin 3 - 5 -vuotiaiden pienryhmässä. Työyksikkö voi muuttua työsuhteen aikana.

Kalevankankaan päiväkoti on valmistunut kesällä 2019 ja sijaitsee luonnonsuojelualueen vieressä monipuolisten liikuntamahdollisuuksien äärellä. Päiväkodissa toimii kahdeksan ryhmää: kaksi alle 3 -vuotiaiden ryhmää, kaksi 3 - 5 -vuotiaiden ryhmää, yksi 3 - 5 -vuotiaiden tuettu pienryhmä, yksi 0 - 5 -vuotiaiden sisarusryhmä ja kaksi esikouluryhmää, joista toinen on tuettu pienryhmä.

Varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin kuuluu päävastuu lasten opetuksesta, kasvatuksesta ja hoidosta sekä lapsiryhmän toiminnan pedagogisesta suunnittelusta ja arvioinnista. Varhaiskasvatuksen opettajan vastuulla on myös lapsen henkilökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen ja arviointi.

Odotamme työntekijöiltämme hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja suhteessa lapsiin, huoltajiin ja työyhteisön jäseniin. Arvostamme innostunutta, myönteistä ja kehittävää työotetta. Eduksi katsotaan kokemus tuetussa pienryhmässä toimimisesta sekä vaihtoehtoisten kommunikaatiomenetelmien osaamisesta.

Kalevankankaan päiväkoti on avoinna ma - pe klo 5.30 - 20.00.

Työaika on yleistyöaika, keskimäärin 38,75 tuntia/viikko.

Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus tai siirtymäsäännökseen (75 §) mukaisesti: kasvatustieteen kandidaatti (lto), soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi vastaava opistotasoinen tutkinto, esim. lastentarhanopettaja tai sosiaalikasvattaja (laki 272/2005 ja asetus nro 608/2005).

Tehtävää haetaan sähköisellä hakulomakkeella määräaikaan mennessä. Hakemukseen tulee liittää kelpoisuuden osoittavat todistukset sekä haastatteluun kutsuttavien tulee ottaa mukaan alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

Haastattelut pidetään keskiviikkona 6.11.2019 klo 9.00 alkaen.

Tehtävään valittavan on esitettävä hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan ennen tehtävän aloittamista sekä esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote (ns. lasten kanssa työskentelevien rikostaustaote). Valitulle asetetaan koeaika.

Lisätietoja saat Kuntarekryn sivulta