Terveysvalvonnan johtaja

Organisaatio

Mikkelin kaupunki

Sijainti

Mikkeli

Hakuaika päättyy

19.09.2019 15:00

Työn luonne

Vakinainen

Työn kuvaus

Mikkelin kaupungin sekä Hirvensalmen, Kangasniemen, Mäntyharjun ja Pertunmaan kuntien eläinlääkintähuollon, ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun tehtävät hoidetaan seudullisesti kuntien välisen sopimuksen mukaisesti.

Terveysvalvonnan johtaja toimii ympäristöterveydenhuollon tulosalueen johtajana. Tulosaluejohtajan tehtävänä on johtaa, suunnitella ja kehittää tulosalueen toimintaa ja vastata toiminnan tuloksellisuudesta.

Terveysvalvonnan johtaja toimii terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon esimiehenä. Tehtävään kuuluu myös laitosvalvontaa. Terveysvalvonnan johtajalla ei ole päivystysvelvollisuutta.

Kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistetun eläinlääkärin pätevyys sekä elintarvike- ja ympäristöhygienian erikoiseläinlääkärintutkintoon sisältyvä elintarvikehygieenikkokuulustelu täydennyskoulutuksineen. Viranhoitoon soveltuva erikoiseläinlääkärin tutkinto katsotaan hakijalle eduksi.

Arvostamme hyvää johtamistaitoa ja elintarvike- ja ympäristöhygieenistä osaamista.

Työaika 38,25 h/vko.

Virkaan otettavan on ennen valinnan vahvistamista esitettävä työnantajalle hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan. Virkaan valitulla on 6 kk koeaika.

Hakemukseen tulee liittää pdf -tiedostona tutkintotodistukset.

Lisätietoja saat Kuntarekryn sivulta