Valvontaeläinlääkäri

Organisaatio

Mikkelin kaupunki

Sijainti

Mikkeli

Hakuaika päättyy

31.10.2019 15:00

Työn luonne

Vakinainen

Työn kuvaus

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut hakee eläinlääkäriä vakituiseen virkaan. Hakuaikaa on jatkettu 31.10.2019 klo 15:00 saakka.

Kyseessä on valvontaeläinlääkärin tehtävä, johon kuuluu sekä eläinten hyvinvoinnin valvontaa että elintarvikkeiden alkutuotannon valvontaa.

Kelpoisuusvaatimuksena on laillistetun eläinlääkärin pätevyys (Laki eläinlääkärinammatin harjoittamisesta 21.1.2000/29). Lisäksi hakijalta vaaditaan elintarviketurvallisuusviraston (Evira) todistus tutustumisesta Suomen asianomaisen alan lainsäädäntöön, koska virkaan kuuluu eläintautilain täytäntöönpanoon, elintarvikkeiden turvallisuuden valvontaan ja eläinten hyvinvoinnin valvontaan liittyviä tehtäviä. Eläinlääkintähuoltolaki (765/2009, 16 §) ja eläinlääkintähuoltoasetus(1031/2009, 2 §).

Valvontaeläinlääkärin tehtäviin ei kuulu kliininen työ eikä päivystysvelvollisuutta ole. Valvontaeläinlääkäri voi voimassa olevaan sopimukseen perustuen tehdä yhteistyötä maakunnan muiden valvontaeläinlääkäreiden kanssa. Täytettävän viran sijoituspaikkana on Mikkeli.

Työaika on 38,25 tuntia / vko.

Virkaan otettavan on ennen valinnan vahvistamista esitettävä työnantajalle hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan. Virkaan valitulla on 6 kk koeaika.

Hakemukseen tulee liittää pdf-tiedostona tutkinto- ja työtodistukset.

Haastatteluun tulee ottaa mukaan alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

Lisätietoja saat Kuntarekryn sivulta