Varhaiskasvatuksen avustaja

Organisaatio

Mikkelin kaupunki

Sijainti

Mikkeli

Hakuaika päättyy

23.08.2019 15:00

Työn luonne

Vakinainen

Työn kuvaus

Mikkelin kaupungin varhaiserityiskasvatuksessa on haettavana varhaiskasvatuksen avustajan työsopimussuhteinen tehtävä, joka täytetään aluksi määräaikaisena 30.9.2019 asti ja jatkuu 1.10.2019 alkaen toistaiseksi voimassa olevana. Varhaiskasvatuksen avustaja työskentelee tehtävän alkaessa Kalevankankaan päiväkodin esikouluryhmässä, joka on tuettu pienryhmä. Työyksikkö voi muuttua työsuhteen aikana.

Kalevankankaan päiväkodissa toimii kahdeksan ryhmää: kaksi alle 3 -vuotiaiden ryhmää, kaksi 3 - 5 -vuotiaiden ryhmää, yksi 3 - 5 -vuotiaiden tuettu pienryhmä, yksi 0 - 5 -vuotiaiden sisarusryhmä ja kaksi esikouluryhmää, joista toinen on tuettu pienryhmä.

Odotamme työntekijöiltämme hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja suhteessa lapsiin, huoltajiin ja työyhteisön jäseniin. Arvostamme myönteistä ja innostunutta kehittävää työotetta.

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva ammatillinen koulutus. Tehtävä edellyttää työkokemusta alalta ja kokemusta erilaisten kuntouttavien menetelmien käyttämisestä.

Kalevankankaan päiväkoti on avoinna arkisin klo 5.30 - 20.00.

Työaika on yleistyöaika, keskimäärin 38,75 tuntia/viikko.

Varhaiskasvatustyötä ohjaavat valtakunnalliset varhaiskasvatusperusteet ja paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma. Erityisvarhaiskasvatuksen avustaja toimii tiimin jäsenenä ja huolehtii tukea tarvitsevien lasten päivittäisestä kuntoutuksesta.

Tehtävään valittavan on esitettävä hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan ennen tehtävän aloittamista sekä esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6§:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote (ns. lasten kanssa työskentelevien rikostaustaote). Valitulle asetetaan koeaika.

Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella määräaikaan mennessä. Hakemukseen tulee liittää pdf -tiedostona tutkintotodistukset sekä haastatteluun kutsuttavien tulee ottaa mukaan alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

Haastattelut pidetään tiistaina 27.08.2019 klo 9.00 alkaen.

Lisätietoja saat Kuntarekryn sivulta