Varhaiskasvatuksen perhetutor

Organisaatio

Mikkelin kaupunki

Sijainti

Mikkeli

Hakuaika päättyy

19.08.2019 15:00

Työn luonne

Määräaikainen

Työn kuvaus

Aiemmin haettavana ollut tehtävä laitetaan uudelleen hakuun. Haemme perhetutoria Opetushallituksen rahoittamaan positiivisen diskriminaation edistämisen hankkeeseen toimintavuodeksi 2019 - 2020. Tehtävä sijoittuu Ristiinan päiväkotiin ajalle 26.8.2019 / tai sopimuksen mukaan - 31.7.2020. Työaika on yleistyöaika 38,75h tuntia / viikko. Työaika sijoittuu klo 8.00 - 17.00 välille, jonkin verran voi olla ilta-aikaan sijoittuvaa työtä.

Perhetutorin työpanos ohjataan lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen lapsiryhmissä, matalan kynnyksen varhaiseen tukeen lapsille ja heidän perheilleen sekä henkilöstön ohjaukseen. Aloitteet lapsiryhmän, lapsen tai perheen tukemiseen voivat tulla perheiltä itseltään tai varhaiskasvatuksen henkilöstöltä. Työskentely perheiden kanssa voi tapahtua vanhempien kanssa keskustellen, vanhempainilloissa, vertaisryhmissä ja lapsi-vanhempi -ryhmissä. Perhetutor toimii yhteistyössä Mikkelin Perheneuvon varhaiskasvatuksen yhdyshenkilön kanssa.

Edellytämme hakijalta sosionomin koulutusta, tunne- ja vuorovaikutustaitojen ohjaamisen menetelmällistä osaamista sekä työkokemusta varhaiskasvatuksesta ja perheiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä, eduksi katsomme Lapset puheeksi -koulutuksen. Arvostamme myönteistä, itsenäistä ja kehittävää työotetta.

Odotamme työntekijöiltämme hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja suhteessa lapsiin, huol-tajiin ja työyhteisön jäseniin.

Tehtävää haetaan sähköisellä hakulomakkeella määräaikaan mennessä. Hakemukseen tulee liittää kelpoisuuden osoittavat todistukset sekä haastatteluun kutsuttavien tulee ottaa mukaan alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

Tehtävään valittavan on esitettävä hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan ennen tehtävän aloittamista sekä esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikos-taustaote (ns. lasten kanssa työskentelevien rikostaustaote). Valitulle asetetaan koeaika.

Lisätietoja saat Kuntarekryn sivulta