Osallistu ja vaikuta

Artikkelikuva

Mitä kaikkea osallisuus voi olla?

Suunnitteluosallisuus
Asukas osallistuu itseään ja asuinympäristöään koskevan toiminnan ja palvelujen suunnitteluun.

Tieto-osallisuus
Asukkaalla on oikeus tiedon saamiseen ja tuottamiseen.

Päätösosallisuus
Asukas osallistuu itseään tai esim. asuinaluettaan koskevan päätöksenteon valmisteluun ja päätöksentekoon.

Toimintaosallisuus
Asukkaan omaa toimintaa ja konkreettista osallistumista omassa lähiympäristössään.

Arviointiosallisuus
Asukas-, asiakas- ja käyttäjäpalautteet kulkevat päättäjille ja niillä on vaikutusta.